Bondstentoonstellingsreglement KNBF – Aanpassingen

BELANGRIJKE MEDEDELING
t.a.v. het bondstentoonstellingsreglement
voor exposanten

Het Bondsbestuur van de KNBF heeft, op voorspraak van de Advies Commissie Juryzaken (ACJ), een aantal wijzigingen aangebracht in het Bondstentoonstellingsreglement.

Deze wijzigingen treden beging 2019 in werking na publicatie van het aangepaste Bondstentoonstellingsregement op de website van de KNBF.

De belangrijkste wijzigingen volgen hier puntsgewijs.

5.1a De categorieën 2 en 3 worden samengevoegd tot categorie 2. In deze categorie kunnen dus collecties worden ingezonden die niet eerder werden tentoongesteld.

5.5e Nieuw! Kleine collecties (die dus meer dan een kader groot zijn maar minder dan het minimum per categorie) zullen als proef beoordeeld kunnen worden. Deze beoordeling heeft uitsluitend nationale waarde. Vooralsnog komt men daar – tot het moment dat de FIP eventueel de regels aanpast – niet verder mee en kan er niet internationaal tentoongesteld worden. Wel is het mogelijk te promoveren van categorie 2 naar categorie 1. De beoordeling heeft ook (vooralsnog) geen waarde voor buitenlandse nationale tentoonstellingen. Het is dus niet mogelijk, als men hier werd beoordeeld in categorie 1, dat men dan ook in België of Duitsland in categorie 1 kan tentoonstellen.

7.1 Het systeem van Nederlandse puntenwaardering komt te vervallen. Voor beide klassen wordt het FIP puntenwaarderingssysteem toegepast.

8.5 Om toegelaten te worden tot categorie 1, dient men met de collectie minimaal 75 punten behaald te hebben in categorie 2. Om internationaal te worden toegelaten moet nationaal in categorie 1 minimaal 80 punten behaald zijn.

9.3 Aantal inzendingen per deelnemer: Dit artikel vervalt.

In verband met de aanpassingen van het Bondstentoonstellingsreglement kan er nog tot 15 december 2018 aangemeld worden voor de Nationale Tentoonstelling Gouda 2019 (categorie 1 en 2).

Den Haag / Gouda, 20 november 2018

Al 15 Filatelistische Verenigingen doen mee – De uwe ook?

De deadline voor het inzenden van tentoonstellingskaders nadert, 15 november sluit de inschrijftermijn. Maar verenigingen hebben nog wat meer tijd om te besluiten of zij zich op de Nationale Postzegeltentoonstelling in Gouda in april 2019 willen presenteren. Al 15 verenigingen gingen u voor, en daarmee groeit deze beurs ook uit tot een groot interfilatelistisch netwerk evenement. Ook uw vereniging is van harte welkom, dus spoor uw bestuur aan en kom met uw mede-filatelisten naar Gouda!

De volgende verenigingen gingen u reeds voor:

 • Arbeitsgemeinschaft Niederlande
 • Filatelistenvereniging Duitsland
 • Landelijke Vereniging van Aantekenstrookjesverzamelaars
 • Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein
 • PO & PO
 • Postzegelvereniging Griekenland
 • Royal Philatelic Society
 • Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie
 • Stichting Samenwerkingsverband Filatelie (SvF)
 • Studiegroep ZWP
 • Vereniging Filatelistische contactgroep Oost-Europa
 • Vereniging Latijns Amerika
 • Vereniging Nederland – Israël Philatelie
 • Vereniging van USA en Canada Filatelie (USCA)
 • Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie
 • Stichting Filatelistische Evenementen Gouda (de organisator van deze beurs)
 • De Brievenbeurs

Maar op deze lijst ontbreken nog veel verenigingen en er is nog ruimte beschikbaar!

Den Haag / Gouda
Nationale Postzegeltentoonstelling in Gouda
14 november 2018