Literatuurinzendingen

Op deze pagina treft u een overzicht van de philatelistische literatuur die op de Nationale Tentoonstelling te Gouda in april 2019 zal worden gepresenteerd.

Nr Titel Omschrijving Foto / beeld Overige details
L01 Edition d’Or Vol. 51: Postdiensten op het platteland van Nederland vóór 1850

Auteur:
Hotze Wiersma

ism

Corinphila Veilingen

In de gefragmenteerde beginsituatie van de Nederlandse Postgeschiedenis bepaalt de relatief sterkste stad de spelregels. Voor de Republiek was dat Amsterdam. De ontwikkeling van de post in plattelandsgebeiden in 270 jaar tijd wordt door Hotze Wiersma op filatelistisch-wetenschappelijke wijze voortreffelijk getoond. ISSN 2367-2315

Verkrijgbaar ad €69 via info@corinphila.nl

L02 De postzegelboekjes van Suriname – Deel I

Auteur:
Gijsbrecht K. van Dommelen

Met het werk van de heren Teunis en Kamper uit 2012 als startpunt is een collectie en een catalogus ontstaan die een flinke uitbreiding van dat eerste werkje betekent. Gratis verkrijgbaar via marketing@vladeracken.nl (alleen digitaal leverbaar)
L03 De gestolen zegel

Auteur:
Bram Klein

Een verhaal over een Tsjechische zegel gestolen van de vader van de schrijver en teruggevonden in Praag. Verkrijgbaar via misha@euronet.nl
L04 Jubileumboek contactgroep Frankrijk Verzamelaars 1967 – 2017 Jubileumboek 1967 – 2017 van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars Verkrijgbaar ad €19 via secretaris@cfv-marianne.nl
L05 Website van Postale Oorlogen en de Filatelie

Auteur:
Jan Heijs

De catalogus inventariseert rond de 100 postoorlogen tussen 70 landen; postale maatregelen op politieke gronden tegen postzegels / stempels; zwart maken, retour zenden of strafport opleggen. De website (www.postkrieg.info / www.postalwar.info) geeft aanvullende informatie over vervalsingen, artikelen en nieuwe postoorlogen, allemaal te downloaden. Gratis verkrijgbaar via www.postkrieg.info (website)
L06 The Paper Trail, World War II in Holland and its colonies as seen through mail and documents

Auteurs:
J. Groeneveld &
K. Adema

Aan de hand van poststukken, brieven, foto’s en andere papieren bronnen vertellen de auteurs het verhaal van de oorlog vanuit een sociaal-filatelistisch perspectief. ISBN 978-Q-900631-92-4 Verkrijgbaar ad €80 via jeffreygroeneveld@hotmail.com
L07 De kleur van postzegels / 5 Cent ‘Bontkraag briefkaart’

Auteur:
Rien de Jong &
Harry Trip

De Philatelistenclub ‘Rotterdam’ heeft ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan de publicatie ‘De kleur van postzegels’ door Rien de Jong en ‘5 cent Bontkraag briefkaart’ van Harry Trip uitgegeven. Het boek geeft een andere kijk op filatelie. ISBN 978-90-9028920-5 Verkrijgbaar ad €24,95 via secretaris.kleineclub@planet.nl
L08 PHS 30

Internering van buitenlandse militairen in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog

Auteur:
Arnold Holleman

ism

Po & Po

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po) geeft regelmatig publicaties uit in de reeks ‘Posthistorische Studies’ (inmiddels 33 delen). Deze inzending bevat de delen uit de jaren 2014-2018 ISBN 978-90-71650-35-2 Verkrijgbaar ad €23 via jacspijkerman@msn.com
L09 PHS 31

‘Een zaak van landsbelang’, Nederlandse postcensuur in de Eerste Wereldoorlog

Auteurs:
John Dehé &
Fons Simons

ism

Po & Po

ISBN 978-90-71650-37-6 Verkrijgbaar ad €16 via jacspijkerman@msn.com
L10 PHS 32

De Zeeuwse brievenposterij, ‘Postvoorzieningen voor de koopman’

Auteur:
Kees de Baar

ism

Po & Po

ISBN 978-90-71650-39-0 Verkrijgbaar ad €20 via jacspijkerman@msn.com
L11 PHS 33

‘Een bijzonder stempel met letters en cijfers’, Bestellersstempels in Nederland.

Auteur:
Michael Brekelmans

ism

Po & Po

ISBN 978-90-71650-44-4 Verkrijgbaar ad €25 via jacspijkerman@msn.com
L12 Deutsche Dienstpost Niederlande – Handboek / Catalogus

Auteur:
Axel Dörrenbach

Vertaling:
René Hillesum

Voor de eerste keer werd een handboek/catalogus (met prijzen) over de Deutsche Dienstpost Niederlande gepubliceerd in het Nederlands en Duits. De catalogus heeft een totaal nieuw nummer- systeem voor Duitse zegels gebruikt in Nederland. Er wordt uitgelegd waarom deze met een stempel DDPN (of zelfs de Nederlandse PTT) niet in een collectie gebruikt Nederland mogen ontbreken. ISBN 978-90-74572-16-3 Verkrijgbaar ad €9,95 + verzendkosten via secretaris.filatelie@gmail.com
L13 Maandblad Filatelie 2018 Cd-rom

Auteur:
Stichting Maandblad Filatelie

Maandblad Filatelie is bijna 100 jaar oud (1922) en verschijnt 11 maal per jaar. Het is het enige maandelijkse, landelijke postzegelblad in Nederland en het grootse in het Nederlands taalgebied. Het blad is volledig zelfstandig en onafhankelijk. Het blad wordt sinds 2004 jaarlijks op cd-rom uitgebracht. Verkrijgbaar via secretaris.filatelie@gmail.com
L14 Maandblad Filatelie 2018

Auteur:
Stichting Maandblad Filatelie

Maandblad Filatelie is bijna 100 jaar oud (1922) en verschijnt 11 maal per jaar. Het is het enige maandelijkse, landelijke postzegelblad in Nederland en het grootse in het Nederlands taalgebied. Het blad is volledig zelfstandig en onafhankelijk. Verkrijgbaar via secretaris.filatelie@gmail.com
L15 Die Farben der Briefmarken (Druck, Papier, Gummi und Zähnungen sind nicht alles)

Auteur:
Rien de Jong

Dit Duitstalige boek beschrijft de ontwikkeling van de gebruikte drukinkten voor de postzegels en de daarmee samenhangende problemen ten aanzien van de juiste kleurkeuze en de uiteindelijke kleurechtheid. Ook wordt uitvoerig ingegaan op het benoemen van de kleuren, kleur falsificaties en ziekmakende postzegels. ISBN 978-90-71287-99-2 Verkrijgbaar ad €29,95 gosuniram@planet.nl
L16 Voor en na Versailles

Auteur:
Piet J. Dees

Het vredesverdrag van Versailles van 1919 na afloop van de Eerste Wereldoorlog markeert de overgang van een Europese ordening in de vorm van staten naar een bestuurskundige ordening op basis van zelfbeschikking voor volken. In feite werd de kaart van Europa in Parijs opnieuw getekend en dat had natuurlijk ook gevolgen voor het postverkeer in heel Europa. In deze publicatie beperk ik mij tot de postale gevolgen voor de grensgebieden van het Duitse Rijk. Dit rijk was onder leiding van Pruissen uitgegroeid tot het in 1871 in Versailles uitgeroepen Duitse keizerrijk en omvatte naast het huidige Duitsland (grote) delen van het huidige Polen, Litouwen, Denemarken, Tsjechië, Frankrijk en België. Verkrijgbaar ad €30 via pj.dees@quicknet.nl; klantenservice@ezbook.nl
L17 Jubileumuitgave van de A.P.S. (Amsterdamse Postzegel Sociëteit) Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de  A.P.S. Met bijdragen van alle aangesloten leden. ISBN 978-90-9030380-2
Verkrijgbaar via ot@louw.nu
L18 Catalogus van de Perfins van Nederland en O.R. – 3de editie

Auteurs:
J.L. Verhoeven &
N. van der Lee

Deze catalogus bevat een overzicht en een zo volledig mogelijke omschrijving van alle tot op heden bekende perfins in postzegels en fiscaalzegels van Nederland en de Overzeese Rijksdelen. En per perfin wordt aangegeven in welke zegels die perfin bekend is. Per perfin worden ook bijzonderheden aangegeven zoals ontbrekende gaatjes, andere gebruikers, toelichting van verschillen, etc. Ten opzichte van de 2e editie zijn er 30 nieuwe perfins en ruim 3800 nieuwe zegels waarin een bekende perfin voorkomt opgenomen, zijn er per letter afbeeldingen van een aantal brieven en zegels als voorbeeld opgenomen en zijn er per zegel door middel van een achtergrondkleur prijsindicaties opgenomen. ISBN 978-90-75931-00-6 Verkrijgbaar ad €29 via nvdlee@tiscali.nl
L19 De Post – 500 jaar geschiedenis in Europa / La Poste – 500 ans d’histoire en Europe

Auteur:
V. Schouberechts

Voor de Europese post was 1516 een dubbele mijlpaal: de familie Thurn en Taxis kreeg als eerste het monopolie op het internationale postverkeer toegewezen, en in het Verenigd Koninkrijk ontstond de Royal Mail. Het is de gedroomde aanleiding voor een rijk geïllustreerd boek over de postgeschiedenis, van het postverkeer te paard tot de opkomst van de stoomtrein en de geboorte van de postzegel. ISBN 978-9401429825-NVR 680 Verkrijgbaar ad €35 via victoria2000@telenet.be
L20 DE GROTE RECHTHOEKEN – Deel 1

Auteurs:
Chris Poppe &
Roland Gevaert

Diepgaande studie over een staatsspoorwegstempel, type “Grote Rechthoek”, geconcipiëerd zowel voor de beginner als voor de gevorderde. 1950 Stempels worden nauwkeurig beschreven, met afbeelding. Om verwarring te voorkomen, zijn ook soortgelijke stempels van privélijnen afgebeeld. Een lijst met 400 naams- en statuutwijzigingen tussen 1890 en 1914 vermijdt het zoeken naar stempels die nooit bestaan hebben. De studie omvat 123 bladzijden volledig in kleur, en is tweetalig ( Nederlands / Frans ). ISBN 972-9022956405 Verkrijgbaar ad €44 via postzegel@rolandgevaert.be
L21 Speciaalcatalogus Overzeese Rijksdelen – De collectie Dr. Albert Louis

Auteur:
Corinphila Veilingen

Dr. Albert Louis, voormalig keurmeester Nederland, heeft diverse bijzondere collecties op zijn naam staan. Zijn verzameling “Overzeese Rijksdelen” is door Corinphila Veilingen aangeboden in september 2017 met als hoogtepunt de unieke, originele (niet bijgesneden) Nederlands-Indië stempelproeven met een hamerprijs van 55.000 euro. Gratis verkrijgbaar via info@corinphila.nl
L22 Speciaalcatalogus Kleurrijke Nederlandse Postgeschiedenis – De collectie Luis Alemany Indarte (in 3 delen)

Auteur:
Corinphila Veilingen

Luis Alemany Indarte behoort zonder twijfel tot de grootste postzegelverzamelaars in de wereld. Alemany Indarte was een posthistoricus die zich realiseerde dat er voor veel van de kleurrijke buitenlandbrieven met gemengde frankeringen geen keuzemogelijkheid is wat betreft kwaliteit, de meeste posthistorische zeldzaamheden bestaan eenvoudigweg niet onberispelijk. Vanuit dit oogpunt kan men Luis Alemany Indarte beschouwen als een pionier in de filatelie. De collectie “Kleurrijke Nederlandse Postgeschiedenis 1852-1867” werd bij Corinphila Veilingen verkocht in drie delen in 2016-2017. Gratis verkrijgbaar via info@corinphila.nl
L23 A study of the printing process of The Republic of Indonesia’s postage stamps issued by the P.T.T. for Java and Madoera 1945-1949

Auteur:
Yan Wiriadi Jodana

The book is about printing process of Republic of Indonesia postage stamps during 1945-1949 and is divided into 9 chapters. Deep analysis has been done to both overprint and own printed stamps. Own printed section is discussed in more detail in 2 parts: plate development and the printing process. The purpose of each chosen value is also well elaborated. Many newdiscoveries have compliment previous studies. The book also described different function of stamp as emergency postage due. New information about stamp printing facilities are interestingly presented. The last part is concluded by history behind the chosen designs of the third issue stamps. This is the most comprehensive study ever conducted. Verkrijgbaar via jodana.yan.wiriadi@gmail.com
L24 Jan Dekker (1919 – 1989)

Auteur:
Jan Dekker jr.

Deze publicatie beschrijft in hoofdlijnen het – vooral ook filatelistische – leven van Jan Dekker (1919 – 1989). Extra aandacht krijgt zijn bekende artikelenreeks “De Haarlemse postwaardenproductie in de negentiende eeuw”. Zowel deze artikelen als ook een overzicht van zijn publicaties en zijn collectie Deens West-Indië / La Guaira kunnen worden opgeroepen middels de bijgeleverde CD-rom. Verkrijgbaar via JDhaarlemmer@hotmail.com
L25 Tentoonstellingscatalogus Gouda 2019

Auteur:
Stichting Filatelistische Evenementen

De catalogus, behorende bij de Nationale Tentoonstelling te Gouda, met onder anderen 13 uitgebreide interessante achtergrondartikelen en één persoonlijke postzegel per catalogus. Verkrijgbaar ad €4 via secretaris@sfeg.nl

De gehanteerde nummervolgorde is gebaseerd op de volgorde van aanmelding en is dus zuiver om administratieve redenen zo opgenomen.