Aanvullende toelichting Bondstentoonstellingsreglement KNBF

Aanvulling op de mededeling voor exposanten en organisatoren van tentoonstellingen

Naar aanleiding van de wijzigingen in het Bondstentoonstellingsreglement behoeft het nieuwe artikel 5.5e een extra toelichting.

Met de kleine collecties (die dus meer dan een kader groot zijn maar minder dan het minimum per categorie) worden specifiek die collecties bedoeld die vanwege het specialistische of bijzondere/zeldzame karakter verder nooit uit te breiden zijn naar de gewenste 5 of 8 kaders, zoals nu in de wedstrijdklasse gebruikelijk is.

Den Haag, Gouda
Gijsbrecht K. van Dommelen
Secretaris SFEG
3 december 2018